Utazások Alagúteffektussal

videó előadás (WMV formátum, 34'09", 36.4M), PDF (2.2M)

Márk Géza István(1), Vancsó Péter(1), Lambin Philippe(2), Biró László Péter(1)
1: MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, H-1525 Budapest, Pf 49.
2: Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium

MFA Nyílt Nap, 2010. november 12.

www.nanotechnology.hu

STM tunneling

Az előadásban a középiskolai tananyagra építve vezetem be a kvantummechanikai alagúteffektus fogalmát. Bemutatok néhány jellegzetes példát, ahol a természetben, illetve a technikában az alagúthatás lényeges szerepet játszik. Videóval szemléltetem a pásztázó alagút mikroszkóp (STM) működését, majd bemutatom azt a számítógépes szimulációs programot, amelyet nanoszerkezeteken keresztüli elektron alagutazás vizsgálatára fejlesztettünk ki. A program egyszerűsített változata (Web-Schrödinger) az Interneten át is használható.

Hivatkozások

  1. Biró László Péter: Nanotechnológia: alagútmikroszkóp, Science Popular, 2003.
  2. Biró László Péter: Nanovilág: a szén nanocsőtől a kék lepkeszárnyig, Fizikai Szemle, 2003/11.
  3. Gyulai József: Az emberiség útja a nanovilág felé, Mindentudás Egyeteme előadás, 2003.
  4. Márk Géza István: Egy hullámcsomag kalandjai az alagútmikroszkópban, Fizikai Szemle, 2006. június.
  5. Márk Géza István: Schrödinger macskája, kvantum főnix és hasonló állatok, Fizikai Szemle, 2009. július-augusztus.
  6. Dávid Gyula: Kvantumkémek az alagútban, "Atomoktól a csillagokig" előadás, 2009.

Last updated: Dec 16, 2010 by Géza I. Márk , mark@sunserv.kfki.hu
This page was accessed  times since Oct 21, 2009.