E-mail Jelszó
[Kezdő oldal] [Köszöntő] [Hírek röviden] [Fókuszban] [Hozzáadott érték] [Vidékfejl. innováció]
[Élet- és természettud.] [Ipar és informatika] [RIÜ-k] [RET-ek] [Tudástőke] [Pályázati információk]
[Külföld] [Nagy felbontás] [Ipari parkok]
Archívum
    Hely:     Megjelenés:    Archívum is 
[Főoldal]

[További hírek]

Korábbi hírek


A legkeskenyebb grafénszalag -
Interjú Biró László Péter fizikussal
Rögzítette:Katona Éva Keletkezés dátuma:2009-02-13
Forrás URL: Rögzítés dátuma: 2009-02-13
Az utóbbi öt évben a grafén nevű szénalapú nanoszerkezet az anyagtudományok érdeklődésének homlokterébe került. A hatszögű szénmolekukákból felépülő, hálószerű réteg - mely a világ legerősebb anyagát képzi - ígéretes alkalmazási területe a nanoelektronika, ahol a szilícium egyik lehetséges utódjaként tekintenek rá: számos kutatóintézetben próbálnak belőle tranzisztorokat és áramköröket létrehozni. Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének ide kapcsolódó munkájáról kérdeztük az intézmény Nanoszerkezetek Osztályának vezetőjét, Biró László Péter professzort.


Kép: © Biró László Péter


A grafént az egyik hazai lap nemrég "új trónkovetelőként" említette a nanoagyagok közt a valamivel régebben ismert szénalapú nanocsövek mellett. Az előbbi -- a grafén -- némi egyszerűsítéssel egy szénatomokból álló, egy atomnyi vastagságú összefüggő réteg, míg az utóbbi ugyanennek a hengeralakú változata. Miért került a tudománynak hosszabb időbe izolálni a grafént, mint előállitani az első nanocsöveket?

Az kétségtelenül igaz, hogy a szén nanocsövek felfoghatók úgy, mint tökéletes hengerré tekert grafénlapok. Ezelőtt tíz évvel még én is így mondtam a diákjaimnak. Most megfordult a világ, és a mostani hallgatóim azt kérdik: "Igaz, hogy a grafén egy kitekert szén nanocső?" Amint az lenni szokott, az igazság valahol középen van: a kitekert szén nanocső az valamely jól meghatározott irányban kivágott grafénszalagnak felel meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hatszöges hálóra ráhelyezünk egy hosszú, egyenes vonalzót, majd a pereme mentén elvágjuk a hatszöges síkot, s az így kapott keskeny szalagból hengert formálva egy szén nanocső modelljét kapjuk. Könnyen belátható, hogy a vonalzó sokféle különböző elforgatásban helyezhető fel a sík hálóra. Minden elforgatásnak másféle szalag és másféle szén nanocső fog megfelelni. Ezzel szemben a grafén az egy atomi skálán nagykiterjedésű, hatszögletes rendben elhelyezett atomokból felépülő, egyetlen atom vastagságú lemez.

Ezzel el is érkeztünk a kérdés lényegéhez. Ahhoz, hogy a grafén előállításával valaki egyáltalán megpróbálkozzon -- Novoselov és Geim állítottak elő elsőként grafénlemezeket 2004-ben -- át kellet lépni egy hibásnak bizonyult tudományos állítást, ami azt mondta ki, hogy nem lehet egyetlen atomnyi vastagságú lemezeket létrehozni. Ez is szép példája annak, hogy a tudomány fejlődése nem tervezhető. Egyébként, a fullerén felfedezése 1985-ben (Curl, Kroto és Smalley, Nobel-díj 1996), ami útjára indította a szén nanoszerkezetek kutatását, az sem volt egy "tervezett" felfedezés. A csillagközi por viselkedését akarták modellezni laboratóriumi körülmények között és ezért szénpálcák között elektromos ívet hoztak létre alacsony nyomású hélium légkörben. Azt figyelték meg, hogy sokkal nagyobb gyakorisággal képződnek olyan atomcsoportok, amelyekben 60 szénatom van. Ez egy egyetlen nanométer átmérőjű, focilabda alakú molekula, amit fullerénnek kereszteltek el Buckmister Fuller építész híres gömbkupolái nyomán. Egy nanométer a milliméter egymilliomod része, ezért közelítőleg azt lehet mondani, hogy a fullerén molekula úgy aránylik a focihoz, mint ahogyan annak méretei aránylanak a Föld bolygóéhoz.

A fulleréntől az út először a szénalapú nanocsövekhez vezetett.

A többfalú szén nanocsövekről, melyeket úgy lehet felfogni, mint egy erősen megnyúlt molekulákat fokozatosan növekvő átmérővel, koncentrikusan egymásba helyezve, már az 1950-es évektől készültek elektronmikroszkópos felvételek. Ekkor még "üreges szénszálaknak" nevezték őket és egy jó darabig senkinek sem jutott eszébe, hogy ezek valójában feltekert grafénsíkokból állnak. Abban az időben az eretnekséggel lett volna határos azt állítani, hogy egyetlen atom vastagságú grafitlemezekből, vagyis grafénból egy- vagy többfalú többfalú hengereket lehet építeni. Ehhez először fel kellett fedezni és el kellet fogadtatni a fullerén létezését. Utána 1991-ben Iijima kijelenthette, hogy azok a csőszerű alakzatok, melyeket fulleréntartalmú mintában figyelt meg transzmissziós elektronmikroszkópban, azok valójában többfalú szén nanocsövek.

Visszatérve a grafén felfedezéséhez, illetve izolálásához, végezzük el a következő, messze nem méretarányos, de azért informatív kísérletet: húzzunk fel egy bokszkesztyűt, majd a kesztyűs kezünkkel próbáljunk laponként szétszedni egy köteg csomagolásra használt, finom selyempapírt... Egyetlen atom vastag objektumokat leválasztani és kezelni a makrovilág eszközeivel ennél milliószor nehezebb. Arról nem is szólva, hogy az egyetlen atomnyi réteget észlelni is tudni kell. Erre külön trükköket kellet kitalálniuk a kutatóknak.

Az anyagtudományok kutatási prioritásait némileg átrajzolta a grafén megjelenése: úgy tűnik, hogy ez a nanoszerkezet több alkalmazási területről is kiszoríthatja a nanocsöveket.

Főleg a nanoelektronikai alkalmazások területéről szorítja ki őket. Ennek az egyik oka az, hogy a szén nanocsöveket első lépésben szét kell válogatni a feltekerés szerint, ugyanis a feltekerés típusaitól függően eltérő tulajdonságaik vannak. Ez ma még nem megoldott feladat. De tételezzük fel, hogy sikerült a tökéletes szétválogatás, akkor azzal a problémával állunk szemben, hogy van egy edényünk tele "nanométeres gyufaszálakkal", amiből fel kell építeni valamit. Azonban a gyufaszálakból való építkezéstől eltérően a nanocsöveket a legfinomabb csipesszel sem lehet "megfogni" és oda helyezni, ahol szükség van rájuk. Joggal fel lehet vetni a kérdést, miért nem növesztjük a nanocsöveket egyenesen a kívánt helyszíneken. Nos, többek között azért, mert nem tudunk csak egyfajta feltekerésű nanocsövet növeszteni. Mindezeket a nehézségeket egy csapásra kiküszöböli a grafén azáltal, hogy egy nagy kiterjedésű lap, amelyből kivágható a kívánt alakzat, ha rendelkezésünkre áll a nanométeres mintázatokat kivágni képes "nano-olló". Ekkor ugyanúgy, ahogy a jó szabó, ha kell nadrágot, ha kell kabátot is tud szabni ugyanabból a szövetdarabból, mi is azt vághatunk ki, amire éppen szükség van.

Melyek azok a területek, ahol a két anyag hosszabb távon is alternatívája maradhat egymásnak? Hol juthatnak kiemelt szerephez a nanocsövek?

Természetesen a világ nem fogja könnyedén kidobni azt a hatalmas erőfeszítést, amit a szén nanocsövek kutatásába fektettek az elmúlt tizenhét évben. A szén nanocsövek főleg a kompozitok mechanikai tulajdonságainak javítása terén lehetnek előnyösebbek, mint a grafén. Ezen a területen ugyanis kevésbé játszik szerepet az, hogy az eltérő feltekerésű szén nanocsövek eltérő elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek, ugyanakkor mechanikai tulajdonságaik hasonlóak. Sőt, szilárdság és rugalmasság terén felül is múlhatják a grafént, pontosan csőszerű szerkezetük miatt. Ezt egyszerűen meg lehet érteni: ha egy A4-es méretű papírlapon próbálok megállásra bírni egy könyvet, semmi esélyem sincs a sikerre. Ha ugyanezt a kísérletet úgy végzem el, hogy a lapból egy hengert alakítok ki, akkor ez a henger vidáman elbír egy közepes méretű könyvet is.

Míg korábban a központi kérdést az jelentette, hogy hogyan állítható elő összefüggő grafénréteg, mostanra ugyanilyen izgalmas probléma lett, hogy hogyan daraboljuk föl azokat apróbb részekre és miként építsünk belőlük áramköröket. Miért szükséges ehhez parányi elemekre bontani a grafént?

Igazság szerint nem állunk olyan nagyon jól a nagyméretű és jó minőségű grafénlemezek előállításával sem. Egy minőségi grafénminta ára, melynek a felülete néhány száz négyzetmikron, elérheti akár az 1000 eurót is. Persze ha a nanométerek világában gondolkodunk, akkor a néhány száz négyzetmikron egy nagyon nagy felületnek számít. Visszatérve a kérdésére, ha már van egy nagy és jó minőségű grafénrétegünk, azért kell belőle néhány nanométer széles szalagokat kivágni, mert ezzel tudjuk alakítani az elektronszerkezetét. A grafén önmagában egy félfém, vagy nulla tiltott sávú félvezető. Ezt azt jelenti, hogy nem készíthetünk belőle olyan tranzisztort, aminek van "kikapcsolt" állapota. Így pedig nem igazán használható fel processzorok készítésére. Ha elég keskeny szalagot vágunk ki a grafénból egy jól meghatározott kristálytani irányban, akkor ki tudunk alakítani egy olyan tiltott sávot a szalag elektronszerkezetében, aminek köszönhetőn kikapcsolt állapottal is fog rendelkezni a grafén tranzisztor. Így már el lehet kezdeni a nanoprocesszorok tervezését. Azonban nem csak szalagokat lehet és kell kivágni, hanem "könyökformában" illeszkedő szalagokat, háromszögeket, és más bonyolultabb alakzatokat is. Ezzel a munkával Dobrik Gergely PhD hallgató foglalkozik most osztályunkon.

De hangsúlyozom, hogy nagy felületen jó minőségű grafénréteget előállítani nem kis kihívás. Ezen a területen a világ több vezető laboratóriumával is versenyzünk. Ezen áll vagy bukik a grafén tényleges ipari alkalmazása. Az eddigi eredmények igen bíztatóak, kolozsvári kollegánkkal, Darabont professzorral, akivel a szén nanocsövek növesztésében is együttműködtünk, ígéretes eredményeket értünk el. Nemes-Incze Péter kollegám már írja a cikket ebből a munkából, bővebbet a cikk megjelenése után mondhatok.

A grafén előállítására és megmunkálására egyszerre több módszer is létezik: a helyzetet az uralkodó paradigmák előtti állapotok tudományos sokszínűsége jellemzi. Milyen tényezők dönthetik el, hogy melyik módszer a leginkább célravezető? Mekkora kockázatot vállal ma egy kutatóintézet, amelyik egy eljárás mellett kötelezi el magát?

A két feladat két külön megközelítést igényel. Ahhoz, hogy legyen mit vágni, litográfiával, vagy egyéb módszerrel, ahhoz elő kell állítani a grafénlapot. Az alapkutatások végzéséhez, az ötletek kipróbálásához elégséges a Novoselv által kidolgozott mechanikai leválasztáson alapuló módszer. Köztudott, hogy a grafitceruzával könnyedén írni lehet a papírra. Ez azért történik, mert a ceruza hegyéről grafén és néhány atomi réteg vastag, ún. néhányréteges grafit (few layer graphite, FLG) válik le és tapad a papírhoz. Ugyanis a grafit egy réteges szerkezetű anyag, olyan mint egy köteg nyomtatópapír. Ha a csomagolásból kiemelt papírcsomagot az asztalra helyezem és oldalról meglököm, könnyedén lapokra csúszik szét. Ha viszont egy lapot úgy szeretnék elszakítani, hogy az asztalra simítva a két kezemmel két ellentétes irányba húzom, akkor bizony alaposan erőlködni kell. Ráadásul a hatszöges síkban a szénatomok között a világ legerősebb atomi kötése hat. Tehát az nem ütközik nagy nehézségekbe, hogy valamilyen felületre felvigyünk grafén és FLG pikkelyeket. Ami bonyolultabb, ezeknek a szétválogatása vastagság szerint és egyik helyről a másik helyre történő áthelyezése, illetve elektromos kivezetésekkel való ellátása, ahhoz, hogy mérhető, illetve STM-mel szabható legyen. Ezeket a feladatokat a fenti módszerből kiindulva mind megoldottuk kollegáimmal. Arra kiválóan alkalmasak ezek az eljárások, hogy kipróbáljuk az ötleteinket. Azonban teljesen világos, hogy meg kell oldani a grafén növesztését, erre leginkább a kémiai módszerek látszanak alkalmasnak. Leginkább egy olyan módszert vélek esélyesnek, amelyik részben hasonlatos a szén nanocsövek katalitikus növesztéséhez. Dolgozunk ezen, de most többet nem mondhatok.

Ugyanakkor, mint említettem, nem csak egyetlen irányba haladunk a grafén kutatásával. Szorosan kombináljuk a kísérleti és modellezési munkát, az anyag előállítását és megmunkálást. Saját magunk által kidolgozott szimulációs módszereket alkalmazunk -- ezzel a területtel Dr. Márk Géza kollegám foglalkozik --, hogy megvizsgáljuk, hogyan terjednek az elektronhullámok azokon a naoszerkezeteken keresztül, amelyekkel dolgozunk. Ennek a szoftvernek egy egyszerűsített, kétdimenzóban számolni képes változata szabadon hozzáférhető a honlapunkon keresztül. Akár érdeklődő gimnazisták is használhatják, hogy szemléletes formában jobban megérthessék a kvantummechanika törvényszerűségeit.

A grafén szalagokra vágásában és azok összekombinálásában az önök osztálya kimagasló eredményeket ért el az utóbbi időben: a Nature Nanotechnology tavaly nyári számának címlapján egy olyan kíserlet eredménye szerepelt, melyet Tapasztó Levente és munkatársai végeztek.

Köszönjük, ez tényleg így van. Azóta is mi tartjuk a legkeskenyebb grafénszalag kivágásának a világrekordját. Azt is sikerült megvalósítanunk, hogy pontosan tudjuk, milyen kristálytani irányban vágjuk ki a szalagot. A pásztázó alagútmikroszkópot (Scanning Tunneling Microscope, STM) alkalmaztuk ennek a feladatnak a megoldására. Ez egy olyan eszköz, amellyel atomi felbontású képet lehet készíteni egy felületről. Első lépésben felveszünk egy ilyen képet, ennek alapján meghatározzuk merre mutatnak a grafénlemez kristálytani tengelyei. Ezek ismeretében megtervezzük a kivágni szándékozott alakzatot, majd az általunk kidolgozott vágási üzemmódba kapcsolva az STM-et kivágjuk a tervezett szalagot. A vágás alatt az STM tűje úgy működik, mint egy nanométeres plazmapisztoly, kicsit hasonlóan ahhoz, ahogyan a vasműben a lángvágóval darabolják az acéllemezeket. Ha megtörtént a vágás, visszakapcsolunk leképező üzemmódba és ellenőrizzük, hogy valóban a kívánt alakzatot vágtuk-e ki. Illetve meg tudjuk nézni a kivágott alakzatot atomi felbontásban és spektroszkópiai üzemmódban meg tudjuk vizsgálni az elektronszerkezetét. Eddig a legkeskenyebb grafénszalag, amit kivágtunk mindössze 2,5 nanaométer széles volt -- ez tíz benzolgyűrűnek felel meg -- és tiltott  sávja összemérhető volt a germániuméval. Ez azt jelenti, hogy ilyen építőelemekből olyan nanoelektronika hozható létre, amely szobahőmérsékleten is működőképes. Fiatal munkatársamat, Dr. Tapasztó Leventét Junior Prima díjjal jutalmazták 2008-ban ennek a megvalósításért, jelenleg a stuttgarti Max Planck Szilárdestfizikai Kutatóintézetben tölti egyéves Humboldt-ösztöndíját. Nagyon remélem, hogy szeptembertől újra velünk dolgozik.

Hogyan állíthatók össze áramkörök a grafénszalagokból? Hasonló kihívásokat sejtet ez a feladat, mint a nanocsövekből való építkezés.

Amint azt korábban már mondtam, ha van mivel vágni, akkor a jó szabó, akármit ki tud vágni. Lényegében ezt tanuljuk, hogyan váljunk jó szabókká a nanovilágban, csak itt nem divatdiktátorok ötleteiből erednek a szabásminták, hanem a fizika atomi léptékű törvényszerűségeiből. Egy-egy egyszerűbb áramkör valószínűleg olyan lesz, mint a Nature Nanotechnology címlapjára került nano-könyök összekötve néhány szomszédjával. Ez nano-könyök ugyanis nem más, mint egy nanométeres léptékű dióda: egy fémes és félvezető viselkedésű nanoszalag összekapcsolva.

Milyen nanoelektronikai alkalmazások merülhetnek még föl a grafén kapcsán?

Nemcsak a nanoáramkörökben izgalmas a grafén, hanem például érzékelőkben is. Semmi sem lehet érzékenyebb, mint egy egyetlen atomi rétegű érzékelő, amelynek valamennyi atomja "felületi atom", amelyek kölcsönhatnak az érzékelő környezetével. Nemrégiben fogadták el cikkünket a Nanopages folyóiratban, amelyben a grafénrétegeken fellépő fotovezetés jelenségéről számolunk be: a megvilágítás megváltoztatja a grafénréteg vezetőképességét. Ezzel a témával Dr. Horváth Zsolt Endre kollegám és Neumann Péter PhD hallgató foglalkoznak.

A grafén előállítása és megmunkálása kapcsán végzett kutatások mennyire jutottak már túl a prekompetitív fázison? Köztudott, hogy a nanocsövekhez hasonlóan a grafén is fölkeltette már az olyan nagyvállalatok figyelmét, mint az IBM, a HP és az Intel.

Erről csak korlátozott mértékben tudok beszélni. Jelenleg több multinacionális céggel is van közösen beadni tervezett pályázatunk az Európai Unió által finanszírozott FP7-es kutatási keretprogramba.


Bak Árpád


A rovat további hírei


INNOREG KM-RIÜ Khe.
Kiadó: Gödöllői Innovációs Központ Kft.
Cím: GIK Kft. H-2101 Gödöllő Pf.: 61. Tel./fax: (28) 522-955 E-mail: innoreg@innoreg.hu