Újszerű 2D anyagok nanotechnológiája

Tapasztó Levente a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” programjának egyik 2014-es nyertese, melynek keretében új kutatócsoportot alapíthat, kétdimenziós anyagok újszerű tulajdonságainak feltárására.
Kutatásaink fókuszpontjában olyan újszerű anyagok állnak, amelyekről néhány éve még nemcsak, hogy nem tudtunk, de kizártnak tartottuk a létezésüket. Ezeknek az anyagoknak nem az összetétele, hanem a szerkezete speciális, ugyanis vastagságuk mindössze egyetlen -- vagy néhány -- atom átmérője, azaz nincs térfogatuk csak felületük. Ebből adódóan, számos olyan újszerű jelenség figyelhető meg bennük, amelyekre a megszokott tömbi (3D) anyagokban nincs példa. Az első ilyen kétdimenziós (2D) kristály a grafén volt, amelyet 2010-ben Fizikai Nobel-díjjal jutalmaztak. Mára már világossá vált, hogy a grafén csak az első a számos, nem kevésbé izgalmas, 2D kristály sorában, amelyek tulajdonságai nagyrészt még feltáratlanok. Kutatócsoportunk világelső, a 2D anyagok atomi pontosságú nanotechnológiai eljárással történő megmunkálásában. Célunk olyan alapvetően új fizikai jelenségek feltárása, amelyek új alkalmazási lehetőségeket nyitnak, például a nagyon gyors és kis fogyasztású nanoelektronikai eszközök területén.