Átadták a Junior Prima Díjakat a tudomány ígéretes ifjú képviselőinek

Tíz kiváló fiatal kutató vehette át a Junior Prima Díjat „magyar tudomány" kategóriában, az Akadémián. Az elismerést átvevők közül heten a biológiához kapcsolódó tudományágak területéről részesültek az elismerésben. Rajtuk kívül egy közgazdász, egy fizikus és egy paleontológus vehette át a negyedik alkalommal kiosztott Junior Prima Díjat.

www.mta.hu

A biokémiával foglalkozó Barabás Orsolya, a közgazdaságtan területén kutató Czeglédi Pál, Hangya Balázs agykutató, Kirilly Eszter gyógyszerész, valamint a molekuláris biológiával foglalkozó Lipinszki Zoltán, mellett Nemes-Incze Péter fizikus, Ősi Attila paleontológus, Rusai Krisztina, Szmola Richárd orvos-kutató, és Tóth Judit enzimológus vehette át idén a magyar tudomány kategóriában kiosztott Junior Prima Díjat.

KincsemA Náray-Szabó Gábor akadémikus által ajánlott Barabás Orsolya 1996-ban kezdte meg tanulmányait az ELTE TTK vegyész szakán és már egyetemistaként letette névjegyét a kis molekulák királis felismerésének molekulaszerkezeti vonatkozásáról írt dolgozatával, amely 2000-ben jelent meg. Négy évet töltött amerikai kutatólaboratóriumban, 2009-ben pedig kutatási csoportvezetőnek nevezték ki a heidelbergi European Molecular Biology Laboratoryban. A Csaba László akadémikus és Makó Csaba professzor által ajánlott Czeglédi Pál növekedéselmélettel és intézményi közgazdaságtannal foglalkozik a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának adjunktusaként. Kutatásaiban arra keresi a választ, hogy mely intézmények miként hatnak az országok gazdasági fejlődésére. Eredményeit két monográfiában és tizenöt - angol és magyar nyelvű - folyóiratcikkben, valamint három könyvfejezetben publikálta.

A Csermely Péter professzor által Junior Prima Díjra ajánlott Hangya Balázs matematikai és orvosi végzettségével olyan interdiszciplináris szemlélettel közelíti meg az idegtudományi kutatások kísérleti eredményeit, amivel újszerű analízisre és interpretációkra teremt lehetőséget. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársának fő területe a tanulási és memóriafolyamatok kapcsán kialakuló agyhullámok szabályozása. Kirilly Eszter a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskolájának keretében vált egy úgynevezett partidrog, az ecstasy neuronkárosító hatását vizsgáló munkacsoport tagjává. Elsőként térképezte fel a különböző agyterületek érintettségét, a neuronkárosodás és részleges regeneráció időbeli alakulását. Kirilly Esztert Bagdy György professzor és Palkovits Miklós akadémikus ajánlotta. Ormos Pál és Dudits Dénes akadémikusok ajánlásával részesült az elismerésben Lipinszki Zoltán, az MTA Szegedi Biológiai Központ munkatársa. Kutatásai a sejt rövid, féléletidejű és sérült fehérjéinek lebontásában központi szerepet játszó egyik enzim-komplex jellemzésével foglalkoznak.

A Pálinkás József, Gyulai József és Bársony István akadémikusok által ajánlott Nemes-Incze Péter fizikus a grafén kutatója. Jelentős szerepe van abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Koreai Kutatási Alap Tanács együttműködése keretéDíjazottakben szeptember 1-jétől az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben megkezdte működését a Koreai-Magyar Nanotudományok Laboratórium. A paleontológus Ősi Attila húszéves volt, amikor megtalálta a Bakonyban megtalálta a Magyarországon felfedezett első dinoszaurusz-maradványt. Idén lelte meg és szülővárosáról Ajkaceratopsnak nevezte el az első biztosan európai Ceratopsia dinoszauruszt. Bebizonyította, hogy a mai Dunántúli-középhegység területén kialakult egy olyan ökoszisztéma, amelynek elemei csak nagy vonalakban azonosak a kréta időszaki Európa már területeiről ismert flórák és faunák elemeivel. Ősi Attilát Mindszenty Andrea professzor és Vörös Attila akadémikus ajánlotta a díjra. Tulassay Tivadar professzor ajánlásával nyerte el az elismerést Rusai Krisztina orvos-kutató, aki már egyetemistaként megkezdte vizsgálatait a gyermekkori haematológiai kórképek témakörében. Hazai sikerek után ötödéves korában tízhónapos kutatói ösztöndíjat nyert a Heidelbergi Egyetem gyermekklinikájára, majd hazatérve csatlakozott a SOTE I. számú Gyermekklinika gyermekgyógyászati és nefrológiai témakörökben alapkutatást végző munkacsoportjához, később a Müncheni Egyetem nefrológiai kutatócsoportjának ösztöndíjasa volt.

Szmola Richárd harmadéves orvostanhallgatóként a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében kezdte tudományos tevékenységét. Kutatásának tárgya a hasnyálmirigy és betegségeinek kórtana, különös tekintettel az enzimek mutációinak szerepére. Számos külföldi egyetemen szívesen látott kutató. Szakterületének az egyik nemzetközileg is elismert személyisége, Tulassay Zsolt akadémikus ajánlása alapján részesült az elismerésben. Pálinkás József és Buday László professzor ajánlásával lett Junior Prima Díjas Tóth Judit, akinek tehetségére már egyetemista korában felfigyeltek hazai és külföldi mentorai. Doktori iskoláját az ELTE és az egyesült államokbeli National Institutes of Health közös képzésében végezte. A Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének munkatársa a FEBS által Budapesten, valamint az EMBO által Canterburyben szervezett két nemzetközi kurzuson is meghívott előadóként és gyakorlatvezetőként tevékenykedett.

A Prima Primissima Díj sikerének hatására 2007-ben alapították meg a Junior Prima Díjat, melyet hat kategóriában, kategóriánként tíz-tíz, 30 év alatti tehetséges fiatal kap meg minden évben. A kategóriák a magyar tudomány, a magyar sport, a magyar oktatás és köznevelés, a magyar építészet és építőművészet, a magyar zeneművészet és a magyar sajtó. A magyar tudomány kategóriában a nyerteseket az MFB e célra fölkért bizottsága választotta ki, elismert tudósoktól és kutatási intézményvezetőktől kapott ajánlások alapján.

-et-

www.nanotechnology.hu